Om yoga – allmänt

Ordet yoga är sanskrit och betyder ungefär balans/förening, man eftersträvar en balans mellan kropp, sinne och själ. Yoga återfinns i texter i Indien som visar på ett ursprung tusentals år tillbaka i tiden. Den moderna yogan med mer inslag av fysiska positioner, asanas, spreds från Indien till västvärlden i slutet av 1800-talet. 

Yoga handlar inte om svåra fysiska övningar och avancerade posi-
tioner. Man behöver inte vara vig för att göra yoga. I ett yogapass
ingår andningsövningar, fysiska positioner och en avslutande vila och ibland en stunds meditation. Yoga har inte med prestation att göra. Fokus är på dig, din andning och nuet. 

Yoga är inte en religion och handlar inte om tro. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning. Andlighet handlar om meningsfullhet, att lyssna in, ta hand om sig själv, göra det som man upplever som väsentligt och samtidigt ha ett öppet medkännande hjärta i möte med andra människor.

Du hittar mer information om de olika typerna av yoga jag håller klasser i här:
Om Hathayoga
Om HormonyYoga
Om MediYoga
Om Yoga Nidra

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial