Yoga kan stärka hjärnan och hindra demens

En ny studie från Jönköpings University och Region Jönköpings län sammanfattar effekterna av fysisk träning på kognitiva funktioner. Kognitiva funktioner är minne, uppmärksamhet, beslutsförmåga och hur snabbt hjärnan bearbetar information.

Yoga har större effekt på den kognitiva hälsan än styrke- och konditionsträning. Yoga kan även bidra till att förebygga demens hos personer över 55 år. Regelbunden yoga under en längre period är bättre än en enstaka utövning. Enligt forskarna är resultaten av studien tydliga.

Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar. Detta påverkar autonoma nervsystemet och drar ner sympaticusaktiviteten (som ofta beskrivs som ”fly & fäkta”). Forskarna rekommenderar att yoga eller liknande aktiviter som tai chi eller qigong bör integreras i äldre människors regelbundna träningsrutiner för att upprätthålla en bra kognitiv hälsa. De rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa.

Vill du läsa mer så hittar du hela studien här.

Artikeln från Forskning.se är i denna länk om du prenumererar DN så finns deras artikel här.